Felicia

Och jag gråter igen
Det är möjligt att sluta leva innan hjärtat slutat slå, 
men ibland så önskar jag att du var död. Så att
jag skulle kunna förlåta dig, så att
jag skulle kunna ångra att vi aldrig talats vid mer. 
Jag skulle kunna gråta för att jag sörjer dig, för att
det jag förlorat av dig är konkret nog att våga sörja. 
Men jag gråter ändå, trots att du fortfarande lever. 
Trots att du andas.
Trots att du tänker. 
Trots att du hör hur jag saknar dig. 
Det är möjligt att sluta leva innan hjärtat slutat slå, 
kom inte tillbaka, låt mig gå. 
Jag gråter ändå
Det är möjligt att sluta leva innan hjärtat slutat slå, 
men ibland så önskar jag att du var död, darling. 
Ingenting kan ändra vad vi kände för varandra då,
men den sista känslan slutar aldrig kännas, så
 
Jag skulle kunna skrika över haven att jag sörjer dig,
men du andas
och jag gråter ändå. 
 
Trots att du forfarande lever. 
Trots att du tänker och går,
och stampar och står helt still 
och påminner mig. 
 
 
Jag kan inte säga det jag tänker så att du förstår. 
Orden som jag formar lyckas inte nå förbi din hud, darling. 
Varför kan du inte bara säga till mig att du mår som ett
ödestiged bombdåd. 
Allt som finns, mot ingenting. 
 
Jag skulle kunna skrika över haven att jag sörjer dig,
men du andas
och jag gråter ändå. 
 
Trots att du forfarande lever. 
Trots att du tänker och går,
och stampar och står helt still 
och påminner mig. 
 
 
Blinka stjärna,
du var död långt
innan jag såg 
att du lös, så
 
jag på minner dig;
Det är möjligt att sluta leva innan hjärtat slutat slå.