Felicia

Jag är lycklig nu
 
 
 
Jag vill vina det i luften,
värma det i elden, 
flyta det på vattnet,
kyssa det på munnen, 
bränna det i solen,
krama det runt midjan, 
bäva det i bergen,
sjunga det med alla färgerna i vinden.
 
Jag är lycklig nu. 
Djävulen

Ibland önskar jag mig en annan tid. En annan plats, ett annat liv.

Där friheten existerar i visheten och inte i oskulden. 

Där våren symboliserar något frispråkigt, istället för att dra ner mig i avgrunden.

Jag är fastbunden. Fast i en paradoxal process, bunden till ett oföränderligt förflutet. 

Allt jag lovade var brutet, labilt och förkastligt. 

För jag är varken vis eller oskuldsfull. Jag är ett ris utan ros, en djävul.